Nieuwe Ontwikkelingen

In het vakgebied van de logopedie gaan ontwikkelingen snel. Niet alleen is dit gestimuleerd door een verhoogde aandacht voor kwaliteit, wat o.a. tot uitdrukking komt in de registratie van logopedisten in het Kwaliteitsregister (Erica en Minte zijn uiteraard KP geaccrediteerd). Ook verschijnen er steeds meer interessante sites op het internet en wordt leuke literatuur over logopedie gedeeld. In deze rubriek houden wij u op de hoogte van een aantal relevante ontwikkelingen!